Ändra ögonfärg Turkiet- Lumineyes laser

Laser-ögonfärgsförändring kalkon-Lumineyes

Laserförändring av ögonfärg Turkiet fortsätter att skapa underverk med den överlägsna laserteknik som det har utvecklat. Kort sagt, i den här metoden som kallas Mylumineyes kan du ändra din ögonfärg utan att skapa några biverkningar och risker. Kan ögon ändra färg? För den som frågar, här är svaret. En icke-invasiv laserterapi som kan göras på mindre än en minut undersöks för närvarande. Behandlingen har testats på djur av oss för mer än 15 år sedan och på människor i 13 år och har visat sig vara säker och effektiv i båda fallen. Hos människor varierar irispigmenteringen från ljusbrun till svart, och beroende på hur ljuset sprids i irisstroma via Tyndall-effekten kan iris verka blå, grön eller hasselbrun. 

Även om genetiken för ögonfärg är ganska komplicerad, kan det i framtiden vara möjligt att ändra en persons naturliga irisfärg permanent på mindre än en minut med en icke-invasiv laserterapi som eliminerar pigment via blodkärlen. Laser kan ändra färg permanent med en säker metod heter Lumineyes.

Kan ögon ändra färg?

Laser Eye Color Change använder en laserstråle för att ta bort melaninpigment från irisytan och avslöjar det underliggande blåa och gröna nyanser. Många behandlingar kan vara nödvändiga för att uppnå önskat resultat, men tekniken är permanent. Laser ögonfärgsförändring är för närvarande det bästa alternativet för långsiktiga resultat. Frågan om att byta ögonfärg har varit en framträdande fråga de senaste åren. Det finns en ärftlig komponent i ens ögonfärg. Iris är namnet på den färgglada delen av ögat. Pupillens storlek styrs av iris, en muskel i ögat som kan expandera eller dra ihop sig som svar på förändringar i ljusnivåer. 

Det är mängden pigmentering (melanin) i iris som avgör vilken nyans dina ögon verkar ha. När det kommer till ögonfärg har bruna mest pigmentering, medan blå har minst. Färguppfattningen påverkas av hur ljuset studsar mot dessa pigment när det gäller nyans, mättnad och värde (ljusstyrka).

\"laser

 

Permanent förändring i ögonfärg: Irisimplantat

Människor föds med en förutbestämd ögonfärg, som utvecklas och utvecklas under hela deras barndom. Ögonfärgen varierar från individ till individ och kan vara blå, svart, grön, grå eller hasselbrun. Det här är de permanenta ögonfärgerna du kommer att ha under resten av ditt liv. Människor som är missnöjda med sin naturliga ögonfärg har möjlighet att genomgå en permanent ögonfärgsförändringsoperation.

Proceduren att kirurgiskt implantera en konstgjord iris är den farligaste ögonoperationen

Det har förekommit rapporter om huvudvärk, fotofobi och en ihållande känsla av en främmande kropp på kort sikt. Perforering av ögonglob och infektion har också rapporterats. Som ett långsiktigt problem spekulerar litteraturen i sannolikheten för ett allergiskt svar, uveit eller migrering av färgämnet in i de omgivande vävnaderna vid iridocorneal vinkeln med risk för samtidig glaukom, eller i nivå med synnerven, med risk för optisk nevritis.

I dag är det avgörande att på ett adekvat sätt undersöka farorna som är förknippade med sådana procedurer och att ge råd till patienter som kan vara intresserade av dem.

Ändra din ögonfärg förbättrar ditt utseende och tilltalar-Laser ögonfärg ändra Turkiet

Många individer föredrar färgade ögon. Det finns en stor efterfrågan på grönblå ögon och nyfödda ögonfärgsförändringar. Det skapar ett attraktivt utseende och förbättrar ditt utseende. Du kan inte ändra din ögonfärg naturligt; Därför, om du vill ändra din ögonfärg och vill veta hur du ändrar ögonfärg, kommer denna guide att ge dig nödvändig kunskap.

Laserbehandling för ögonfärgsförändring är absolut icke-invasiv ( Lumineyes- Mylumineyes). När en datorstyrd lågenergilaser färdas genom den klara hornhinnan och absorberas av det mörkbruna pigmentet, bevittnar patienten en kort animation under hela proceduren. Lasern bryter lagret av brunt pigment som täcker den blå irisen nedanför. Detta avbrott uppmanar den normala vävnadsborttagningsprocessen att påbörjas.

Patienten kan återuppta vanliga aktiviteter, inklusive bilkörning, omedelbart efter behandlingen. Inom två till fyra veckor bör det svarta pigmentet börja blekna och lämna kvar klarblå ögon.

Episkleral tatuering är en kosmetisk procedur där ett färgämne injiceras i subkonjunktivområdet

Den tekniska gesten utförs vanligtvis inte av en kirurg eller av oftalmologisk personal som är kunnig inom området. En endoftalmit eller näthinneavlossning kan bero på avsaknaden av användningen av ett kirurgiskt mikroskop och möjligheten till klotpenetrering.

Patienter som fått \”New Color Iris\” utvecklade glaukom, grå starr och uveit, oavsett om endoteldekompensationen var närvarande eller inte. En efterföljande procedur som en endotelial hornhinnetransplantation, penetrerande keratoplastik, filtreringsoperation eller kataraktoperation var nödvändig hos mer än hälften av patienterna trots att implantatet togs bort i alla av dem.

Färgade kontakter har nackdelar.

De behöver dagligt underhåll, de verkar ofta konstiga och de kan orsaka okulärt obehag och symtom på torra ögon. Patienter kan permanent ändra färgen på sina ögon tack vare irisimplantat. Stora problem med implantaten har dock lett till explantation hos många patienter. Det är pigmentet i främre iris som har störst inflytande på utseendet på ens ögon. Irisfärg – och faktiskt varje färg – består av tre element: nyans, mättnad och värde. Nyans, mättnad och värde hänvisar alla till hur långt bort en färg är från att vara ren vit, med primärfärgerna (i det här exemplet den underliggande gröna eller blåa i ögat) som byggstenar.

Har ögonfärgsförändringsdroppar någon effekt?

Ett annat sätt att naturligt ändra ögonfärg är känt som ögonfärgsförändrande droppar, även om de gör mer skada än nytta.

Laserförändring av ögonfärg Turkiet ger överkomliga kostnader

Om det vore tillgängligt i Turkiet, laserterapin för att ändra färgen på ögonen skulle kosta uppemot $8000. I det långa loppet är det inte det mest kostnadseffektiva eller säkraste sättet att experimentera med olika ögonfärger att använda färgade kontaktlinser på recept. Som jag noterade är det enda säkra och naturliga sättet att ändra ögonfärg permanent My Lumineyes-tekniken.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Scroll to Top